Mirror Cube

Rekrytera rätt person till rätt plats

Att rekrytera ny personal, det krävs en del av dig och det är vissa steg du bör följa. Om du inte vill göra detta på egen hand, så kan du alltid vända dig till Skill U! Om du ändå vill ge dig på att göra det själv, då har vi ett par bra tips.

Börja med att analysera behov och involvera flera medarbetare. Oavsett vem som ansvarar för rekryteringen – HR, chefen eller en kombination – är det bra att redan nu ta med även minst en kollega till den framtida medarbetaren i processen. 

Därefter är det bra att ta fram en kravprofil. Det görs utifrån den analys av behov ni redan gjort. Var så tydlig det bara går med till exempel vilken utbildning och erfarenhet som är nödvändig. Fundera också över vad kompetens är för er.

Leta på rätt ställen 

I dag finns det mängder av olika rekryteringssajter och sociala medier att annonsera på. Ta reda på var du tror att den person du söker tittar. När ansökningarna kommer in är det dags att gå tillbaka till kravprofilen. Plocka ut de ansökningar som stämmer med profilen. Sedan är det dags att intervjua och ta referenser.

Ta hjälp med rekryteringen

Det kan vara bra att ta in hjälp med rekryteringen. Ett bra sätt är att anlita Skill U.  De är ett rekryteringsföretag, som kan hjälpa dig att rekrytera ny personal. Kanske det är så att du har ett behov av att få in fler anställda i företaget. Då kan de göra alla de viktiga delarna.

22 Dec 2021